This commit is contained in:
19atlas 2024-01-26 19:58:57 +03:00
parent 6c686f37aa
commit 4cf9a3219c
2 changed files with 15 additions and 8 deletions

View File

@ -12,7 +12,7 @@
<body>
<!--#include file="nav.php" -->
<div class=h><h1 id=vern>~vern'e Hoş Geldiniz!</h1> <a aria-hidden=true href=#vern>#vern</a></div>
<p>~vern kâr amacı gütmeyen özgür yazılım ve servislere odaklı bir <a href=//tildeverse.org>tilde</a>'dir! Bu bizim paylaşımcı, etkileşimli, ve istisnasız herkes için özgür yazılım yapan bir topluluk olduğumuz anlamına gelir..</p>
<p>~vern kâr amacı gütmeyen özgür yazılım ve servislere odaklı bir <a href=//tildeverse.org>tilde</a>'dir! Bu bizim paylaşımcı, etkileşimli, ve istisnasız herkes için özgür yazılım yapan bir topluluk olduğumuz anlamına gelir.</p>
<p>Bir sürü mahremiyete saygı duyan ön yüzler gibi servislere ev sahipliği yapsak da, ~vern en baştan beri sıcak ve paylaşımcı topluluğuyla da iyi bilinir. Biz sadece sizin ellerinize yazılım ulaştırmak için değil, aynı zamanda size rehberlik etmek için de burdayız.</p>
<p>~vern'nin bir de <a href=/tur/sysinfo#pubnix>pubnixi</a> vardır, pubnix NixOS daha fazla özgürlük için yanında Linux-libre kullanan herkese açık bir bilgisayardır. Ayrıca özgür olmayan depolar baştan devre dışı bırakılmıştır.</p>
<p>Son olarak, ~vern'nin amacı size olabilecek bu vahim internette olabilecek en iyi deneyimi vermektir ve işlerinizi mümkün olan en kısa sürede halletmenizi sağlamaktır.</p>
@ -35,10 +35,17 @@
<li>Çalışma Süresi İzleme - <a href="//mto.vern.cc/#/#uptime:vern.cc" target="_blank">Matrix</a>, <a href="xmpp:uptimekuma@muc.vern.cc" target="_blank">XMPP</a>, <a href="ircs://irc.tilde.chat:6697/#vern-uptime" target="_blank">IRC</a></li>
</ul>
<div class=h><h2 id=services>Servisler</h2> <a aria-hidden=true href=#services>#services</a></div>
<<<<<<< HEAD
<p>"Kayıt gerekli" servislere erişmek için <a href=/tur/register>kayıt</a> formundan kayıt olabilirsiniz.</p>
<p><a href=/tur/sysinfo#iceberg>Iceberg</a>'de ve <a href="/tur/sysinfo#tyhoon">Typhoon</a>'da bulunan clearnet MineTest &amp; servisler haricinde, WireGuard kullandığımız için sunduğumuz hiç bir servis IP adresinizi kayıt altına alamaz. Iceberg'de IP kayıtı kapalıdır.</p>
<p>Bir de bu servislerin çoğunun <a href=/tur/tor>Tor</a> ve <a href=/tur/i2p>I2P</a> versiyonlarını da sunuyoruz.</p>
<p>"AD:" ile işaretlenen sevislerin (alt) alan adları bulunmaktadır.</p>
=======
<p>"Kayıt gerekli" hizmetlerine şu adresten erişebilirsiniz: <a href=/tur/register>giriş yap</a></p>
<p>Clearnet ve Minetest hariç geriye kalan servisler <a href=/tur/sysinfo#iceberg>Iceberg</a> ve <a href="/tur/sysinfo#tyhoon">Typhoon</a> da hostlanıyor. Barındırdığımız hizmetlerin hiçbirinin WireGuard kullanımımızdan dolayı IP adres kaydetme özelliği yoktur. IP kaydı Iceberg'te devre dışı.</p>
<p>Bizler ayrıca bu hizmetlerin çoğunun <a href=/tur/tor>Tor</a> ve <a href=/tur/i2p>I2P</a> sürümlerini de hostluyoruz.</p>
<p>"AD:" ile işaretlenen hizmetler kullanabileceğiniz alternatif (alt) alan adlarına sahiptirler.</p>
>>>>>>> 00d0bcc (typo fix etc)
<!--#include file="services.html" -->
<div class=h><h2 id=sysinfo>~vern sunucuları hangi bilgisayarlar üzerinde çalışıyor?</h2> <a aria-hidden=true href=#sysinfo>#sysinfo</a></div>
<p>~vern'nin bir sürü farklı şekilde çalışan sunucuları bulunuyor. Bunların listesini ve kullanım amaçlarını <a href=/tur/sysinfo>buradan</a> bulabilirsiniz.</p>

View File

@ -3,14 +3,14 @@
<a href="/tur/"><img src="/media/verntrans.svg" alt="~V" class="navlogo"></a>
<nav>
<a href="//status.vern.cc">Durum</a>
<a href="/users">Üyeler</a>
<a href="/register">Kayıt Ol</a>
<a href="/tur/users">Üyeler</a>
<a href="/tur/register">Kayıt Ol</a>
<a href="//wiki.vern.cc">Wiki</a>
<a href="/blog">Blog</a>
<a href="/faq">SSS</a>
<a href="/rules">Kurallar</a>
<a href="/privpol">Gizlilik</a>
<a href="/donate">Bağış</a>
<a href="/tur/blog">Blog</a>
<a href="/tur/faq">SSS</a>
<a href="/tur/rules">Kurallar</a>
<a href="/tur/privpol">Gizlilik</a>
<a href="/tur/donate">Bağış</a>
<a aria-label="RSS" href="/blog/feed.xml"><i style="color: #EE802F;" data-content="RSS Feed" data-position="top center" data-variation="inverted tiny"><svg style="display: inline-block; vertical-align: text-top; fill: currentcolor;" viewBox="0 0 16 16" class="svg octicon-rss" width="18" height="18" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M2.002 2.725a.75.75 0 0 1 .797-.699C8.79 2.42 13.58 7.21 13.974 13.201a.75.75 0 1 1-1.497.098 10.502 10.502 0 0 0-9.776-9.776.75.75 0 0 1-.7-.798zM2 13a1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1-2 0zm.84-5.95a.75.75 0 0 0-.179 1.489c2.509.3 4.5 2.291 4.8 4.8a.75.75 0 1 0 1.49-.178A7.003 7.003 0 0 0 2.838 7.05z"></path></svg></i></a>
</nav>
</header>