11-Hakuna Matata

This commit is contained in:
Mert Gör ☭ 2024-04-26 16:04:03 +03:00
parent 362aec0d71
commit 85d2a248ba
Signed by: hwpplayer1
GPG Key ID: 03E547D043AB6C8F
3 changed files with 32 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,29 @@
11 - Hakuna Matata
Oyuncak bir kutunun içinde
açtım bir de ne göreyim
kocamaan bir dev savaşçı
elinde keskin kılıcı
bir o yana bakıyor bir bu yana
çağırıyor beni aşka ve dansa
haydi gel sen de eğlen diyor
bunun adı hakuna matata
gündoğumundan hemen önce
buluşalım diyor sessizce
ne gam var ne keder
bilge kral buna ne der
diyor al eline kılıcını
savur karanlığa doğru
aydınlansın yüreğin
ve gülümsesin gözlerin
haydi sen de katıl aramıza
hakuna matata dansına tutunmamıza
ve gülümsüyorsun biliyorum şimdiden
kavuşmamız değil tesadüfen
ne gam ne keder
çünkü hakuna matata buna yeter

BIN
11-hakuna-matata/319789.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 54 KiB

File diff suppressed because one or more lines are too long

After

Width:  |  Height:  |  Size: 456 KiB