10-We meet each other

This commit is contained in:
Mert Gör ☭ 2024-04-25 22:59:50 +03:00
parent c14205ea6a
commit 362aec0d71
Signed by: hwpplayer1
GPG Key ID: 03E547D043AB6C8F
3 changed files with 39451 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,29 @@
10 - we meet each other
Aynadaki yüzüm eskisi gibi gülmüyor
Yine de gözlerimdeki yansımalar beni bilinmedik bir ruha çağırıyor
bir doğum sesi gibi bu çırpıntı
gecenin huzura kavuşmasından sonraki anı
gökyüzünden yükselen alevler gibi gözlerim
bakışlarım aynanın içinden geçerken dile dökülen sözlerim
bir an seni buldum karşımda
bu esrarengiz sokaklarda
fısıltısı daima bir mutluluk
ve karaltılar artık bir yokluk
ki ışıkları doğuruyor
beni sana kavuşturuyor
biz birbirimizi tanıyoruz
aynı aynadaki gözlerimiz gibi
içimizde tükenmeyen ateş
ve ruhlarımız birbirine eş
aynalarda seni görebilmek
seni kılabilmek gönlüme eş
biliyordum sanki bu anı
doğumun acısındaki sanrı
biz birbirimizi tanıyoruz
peki ya aynalar kimi ?

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 228 KiB

File diff suppressed because one or more lines are too long

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.9 MiB