Ateşin Sahibi Kim düzenlemeleri Mert Gör

This commit is contained in:
Mert Gör ☭ 2023-07-04 00:31:30 +03:00
parent 3abae5a4a4
commit addf7525d7
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 2100A876D55B39B9
1 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -16,15 +16,15 @@ Eğer ateşin sınırsız ve kaygısız kullanımından yanaysanız sizi paylaş
# Ateşin gücü ve çekiciliği
Ateş yol gösterir. Karanlık odaları aydınlatır. Hatırlayın elektrik kesildiğinde evimizde olan kadarıyla mum yakar karanlık duygusundan bir an olsun kurtulurduk. Burada ateş sadece bir kimyasal tepkime olarak değil, bir bilgi kaynağı olarak tasvir ediliyor. Bilmek ve etkin bir aksiyon içinde bulunmak insanın aklını çelen bir düşüncedir. Özgürlük içindeyken paylaşma özgürlüğü sayesinde siz de özgürce davranabilirsiniz. Aksi durumda birisi sizin ateşinizi elinizden almadan duramayabilir. Ateşin sizde kalmasının garantisi Özgür Yazılım lisanslarıdır. Peki nedir "Özgür Yazılım Lisansı" ve "Özgür Yazılım hareketi" nedir ?
Ateş yol gösterir. Karanlık odaları aydınlatır. Hatırlayın elektrik kesildiğinde evimizde olan kadarıyla mum yakar karanlık duygusundan bir an olsun kurtulurduk. Burada ateş sadece bir kimyasal tepkime olarak değil, bir bilgi kaynağı olarak tasvir ediliyor. Bilmek ve etkin bir aksiyon içinde bulunmak insanın aklını çelen bir düşüncedir. Özgürlük içindeyken paylaşma özgürlüğü sayesinde siz de özgürce davranabilirsiniz. Aksi durumda birisi sizin ateşinizi elinizden almadan duramayabilir. Ateşin sizde kalmasının garantisi Özgür Yazılım lisanslarıdır. Peki nedir "Özgür Yazılım Lisansı" ve "Özgür Yazılım hareketi" ?
Bir yazılımın herhangi bir amaçla çalıştırılabilme özgürlüğünü, nasıl çalıştırıldığını inceleme özgürlüğünü, yazılımı paylaşabilme özgürlüğünü ve değiştirilmiş kopyalarını yeniden dağıtabilme özgürlüğünü sağlayan yazılıma Özgür Yazılım denmektedir. Madem böyle biz kendi "bulut"umuzu oluşturabilmekte neden özgür olmayalım ? Kendi donanımlarımıza istediğimiz yazılımı istediğimiz gibi özelleştirerek neden kurmayalım ?
Bu özgürlüğü bize Özgür Yazılım sağladı ve onunda ateşini ilk kim çaldı belli mi bilmiyorum ama Richard Stallman Copyleft anlayışıyla bilginin yani üzerinde onca emek vererek yaktığınız ateşin GNU GPL(GNU Genel Kamu Lisansı-GNU General Public License) ile sürekli özgür kalması için ilk adımı attı.
Bu özgürlüğü bize Özgür Yazılım sağladı ve onun da ateşini ilk kim çaldı belli mi bilmiyorum ama Richard Stallman Copyleft anlayışıyla bilginin yani üzerinde onca emek vererek yaktığınız ateşin GNU GPL(GNU Genel Kamu Lisansı-GNU General Public License) ile sürekli özgür kalması için ilk adımı attı.
Bu Copyleft anlayışında değişikliklerin de geri bildirim yoluyla tekrar paylaşımı şartı konuldu. Böylece bilginin özgür kalması kontrol altına alındı ve bilgiyi işleyenler veya ilgili bilgiden yararlananlar değişikliklerden yararlanabilir oldular.
Ne ateş yakmak, ne kendi bilgisayarımızda ne yazılım ile istediğimiz bilgiyi tutacağımıza ve ilgili bilgiyi işleyeceğimize karar vermek artık Copyleft sayesinde bu kadar kolay olmadı. Kendi internet ağımızı yani bilgisayarlar arası bağlantımızı kurabilmemiz ve sosyalleşebilmemiz de mümkün hale geldi. Artık bulut da biziz internet de yazılım ve ileriki aşamalarda donanım özgürlüğüne varacak derecede özgür bilgi sahipleri bizleriz. Elbette ateş'i yakmamızı sağlayan donanım özgürlüğü de bir özgürlük olarak bilgi çağında gerekliydi ve bu ilk olarak yazılımdan hareketle başladı denebilir.
Ne ateş yakmak, ne kendi bilgisayarımızda ne yazılım ile istediğimiz bilgiyi tutacağımıza ve ilgili bilgiyi işleyeceğimize karar vermek artık Copyleft sayesinde bu kadar kolay olmadı. Kendi internet ağımızı yani bilgisayarlar arası bağlantımızı kurabilmemiz ve sosyalleşebilmemiz de mümkün hale geldi. Artık bulut da biziz internet de yazılım ve ileriki aşamalarda donanım özgürlüğüne varacak derecede özgür bilgi sahipleri bizleriz. Elbette "ateş"i yakmamızı sağlayan donanım özgürlüğü de bir özgürlük olarak bilgi çağında gerekliydi ve bu ilk olarak yazılımdan hareketle başladı denebilir.
# Ateş artık herkesin