Başkası için Bizim için

This commit is contained in:
Mert Gör ☭ 2024-01-08 18:39:38 +03:00
parent 542833b75c
commit ad74f9079b
Signed by: hwpplayer1
GPG Key ID: 03E547D043AB6C8F
1 changed files with 21 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,21 @@
# Başkası için Bizim için
* Başkası için demek bizim için demek
* Karşılıklı yardımlaşma
* Topluluklar için topluluk
* Şirketler için şirket
* Kurumlar için kurumuz
Bir proje yönetimi yazısıyla daha karşınızdayız. Bu yazımızda kısaca farklılıkların nasıl bir arada yaşayabildiğini ve birbirleriyle etkileşime geçtiğini, dahası karşılıklı yardımlaşabildiğini ele alacağız.
## Özgür Yazılım bencil değildir
Öncelikle şunu belirtmek gerek : "Özgür Yazılım" "bencil" değildir! Biz bir yazılımı özgür olarak dağıttığımızda kendimizi olası emek israfı ve emek hırsızlığı tehdidinden korumuş oluyoruz evet ancak sadece kendimizi korumuyoruz, dahası geliştiricileri ve kullanıcıları da korumuş oluyoruz. Bu sebeple "Başkası için Bizim için" demektir.
## Karşılıklı yardımlaşma
Organizasyon içinde kullanılsa ve dışarıya aktarılmasa bile bir Özgür Yazılım mutlaka dışarıdan yardım aldığından(hiç kimse'nin tek başına büyük projeleri geliştiremeyeceği gerçekliğinden hareketle) dolaylı veya direkt bir karşılıklı yardımlaşma söz konusudur.
## Biz kimiz ?
İşte bu sebeple biz topluluklar için bir topluluk, şirketler için bir şirket ve kurumlar için bir kurumuz.