05 - When all is gone lyrics and images has been added

This commit is contained in:
Mert Gör ☭ 2024-04-24 17:31:47 +03:00
parent 69acf94267
commit bd414fd2de
Signed by: hwpplayer1
GPG Key ID: 03E547D043AB6C8F
3 changed files with 2568 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,21 @@
05- when all is gone
Belki öyledir bilmiyorum
Gözyaşlarımın içinde yürüyorum
Sonsuz mavi bir deniz
Ve karanlıkta kaybolan gölgemiz
Ne zaman geri gelecek o eski günler
İçimde saklı hasretinle o en derin sevgiler
Anlıyorum şimdi başlangıcı
Senin olmadığın o sonun sabahı
Ve herşey bittiğinde
Yeniden doğacak bu yıldızlar
En karanlık gecenin çöküşünde
Yeniden sonsuz mavi bir deniz
Belki öyledir bilmiyorum
Sensiz seni sevmeye gidiyorum
Herşey bitse de
Bitmeyecek olan hasretinle

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 58 KiB

File diff suppressed because one or more lines are too long

After

Width:  |  Height:  |  Size: 306 KiB