This commit is contained in:
Mert Gör ☭ 2024-04-25 18:34:51 +03:00
parent f31586b271
commit 617d7319f3
Signed by: hwpplayer1
GPG Key ID: 03E547D043AB6C8F
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -28,7 +28,7 @@ ve senin için yeniden doğmakta
gökyüzü sonsuz engin derin geniş
ve içinde kaybolan bir tükeniş
beni sonsuzluğa çağırıyor
ve umutum yine de var var
ve umudum yine de var var
çünkü sana aşkım gökyüzünden de derin ve tükenmemiş
çığlıklar çığlıklar çığlıklar